ALİ TARAN

ALİ TARAN insanı toplumsal ve bireysel anlamda gözlemlemeye, insanın duygu, davranış, gelenek ve göreneklerini bilmeye ve bunları ‘kabuller’ olarak ele almaya dayalı bir çalışma disiplinine sahiptir.

ALİ TARAN için bu disiplin, yaratıcı düşünme ve yaratıcı sonucu bulma profesyonelliğinin temel direğidir.

ALİ TARAN’a göre yaratıcılık araç, işlevsellik amaçtır.

ALİ TARAN yeni, farklı ve değerli işlevseli bulma sürecini doğru soru sorma, doğru anlama, doğru özümseme, doğru düşünme yetisi ve deneyimiyle hızlı ve verimli değerlendirebilme özelliğini taşır.

Bu da ALİ TARAN’a başta reklam olmak üzere akla gelebilecek her konuda, en baştan ya da devam niteliğinde fikir, nesne, ürün, model, tarz, atmosfer, konu, yön, imaj, proje, yol haritası, kampanya, katma değer ve strateji yaratma profesyonelliğini kazandırmaktadır.

ALİ TARAN, müşterileri için, kendi yaptığı ya da 3. partilere yaptırılan işlerden ‘müşterilerine beyan etmediği’ hiçbir gelir elde etmez.

ALİ TARAN yukarıda belirtilen değerleri ilke edinmiş profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.

ALİ TARAN işin alanı ve işbirliğinin gereğine göre yalnızca kendi ekibiyle ya da genişletilmiş bir ekiple çalışır.